Piktori Adin Hebib nga Bosnjë Hervegovina është një piktor që nuk mund të jetojë pa udhëtuar. Ai po përfundon një cikël të ri nudosh në studion e tij në Sarajevë, dhe diskuton rreth rëndësisë së udhëtimit në vende të tjera, dhe si po përballet me mbylljet e Covid-19.