Мухамед Бахонџиќ, првенец на Босанскиот народен театар, зборува за тешката ситуација предизвикана од пандемијата КОВИД-19 во БиХ.