Në Ballkan, Bashkësia Islame e Serbisë ka traditën më të gjatë – tani 40 vjet – të kontrollit dhe lëshimit të certifikatave hallall për produktet ushqimore. Sasitë e mëdha të mishit, të cilat u eksportuan në vendet e botës islame nga ish Jugosllavia, ishin të certifikuara ekskluzivisht nga HALAL.

 Mustafa Jusufspahić

Cilësia hallall e një produkti nënkupton një sërë procedurash të aplikuara në procesin e prodhimit, si dhe karakteristikat e produktit që janë plotësisht në përputhje me rregulloret islame. Si i tillë, një produkt ose shërbim bëhet i pranueshëm për muslimanët për konsum dhe përdorim. Nga ana tjetër, një numër në rritje i jomuslimanëve përdorin produkte hallall sepse i konsiderojnë ato më të shëndetshme dhe më të sigurta për t’u përdorur, veçanërisht kur bëhet fjalë për ushqimin, farmacinë dhe kozmetikën.

Përcaktimi dhe vërtetimi i statusit hallall të produkteve mund të bëhet vetëm nga agjenci të trajnuara, kompetente dhe të kualifikuara, të cilat janë të autorizuara për ta bërë këtë nga Bashkësia Islame e një zone të caktuar. Statusi hallall bazohet në parimet e Sheriatit dhe konfirmohet nga etiketa hallall.

Në Ballkan, Bashkësia Islame e Serbisë ka traditën më të gjatë – tani 40 vjet – të kontrollit dhe lëshimit të certifikatave hallall për produktet ushqimore. Sasitë e mëdha të mishit, të cilat u eksportuan në vendet e botës islame nga ish -Jugosllavia, ishin ekskluzivisht HALAL të certifikuara nga Myftiu i Beogradit dhe kishin firmën e Myftiut të atëhershëm Hamdija ef. Jusufspahić, i cili është edhe themeluesi i Agjencisë së sotme Hallall të Serbisë.

Qëllimi kryesor i agjencisë hallall është të përcaktojë cilësinë hallall të një produkti dhe t’u mundësojë prodhuesve serbë të marrin një certifikatë hallall e cila do të zgjeronte tregun e tyre, domethënë të zgjeronte audiencën e tyre të synuar, duke rritur kështu kapacitetet e tyre dhe pjesën e tregut.

Dihet mirë që ushqimet e ndryshme të cilat mund të blihen në supermarkete shpesh përmbajnë emulsifikues të ndryshëm, të cilët shënohen me shkronjën E dhe një numër. Dihet gjithashtu se ato janë bërë nga kocka kafshësh, dhe shumë prej tyre janë me origjinë derri.

Cili është statusi i ushqimit që përmban aditivët e lartpërmendur?

Prodhuesit e ushqimit shtojnë lloje të ndryshme aditivësh gjatë prodhimit, të gjitha me qëllim të përmirësimit të cilësisë së tij, zgjatjes së qëndrueshmërisë së tij, parandalimit të prishjes ose stabilizimit të tij. Disa nga këto shtohen gjatë prodhimit dhe disa gjatë formësimit të produktit, paketimit, etj.

Ekzistojnë lloje të ndryshme të aditivëve të përdorur në varësi të qëllimit të tyre, kështu që ne kemi ruajtës, shije, emulsifikues, ngjyra, ëmbëlsues, acide, baza, etj. Aditivët mund të kenë efekte të dobishme, por edhe të dëmshme në shëndetin e njeriut, në varësi të origjinës dhe sasisë së tyre të përdorur.

Fakti është se aditivët mund të jenë me origjinë shtazore, dhe për këtë arsye me origjinë derri gjithashtu.

Sidoqoftë, ato gjithashtu mund të jenë me origjinë bimore, kështu që ato nuk mund të trajtohen në të njëjtën mënyrë. Është e nevojshme të shqyrtohet përbërja e produktit për aditivë në mënyrë që të përcaktohet nëse është e lejuar apo haram; shpesh ndodh që një substancë që do ta bënte një produkt të ndaluar të zhdukej në procesin kimik, kështu që nuk mjafton ta vlerësojmë atë bazuar në etiketën e paketimit të produktit.

Përveç mishit të derrit dhe alkoolit, Islami kryesisht ndalon përbërësit me origjinë njerëzore në dietë – për shembull, L-cisteina është një përbërës që gjendet në maja, i cili mund të rrjedhë nga flokët e njeriut. Në vitin 2009, gjatë një kontrolli të furrave të caktuara dhe industrive të pjekjes, Agjencia Hallall zbuloi këta përbërës të paligjshëm në maja të përdorura në produktet e tyre. Agjencia Hallall ka dhënë kështu një kontribut pozitiv për të gjithë popullsinë, pavarësisht nga feja e tyre dhe ka punuar në interes të një shoqërie të shëndoshë, që është qëllimi i misionit Hallall në Tokë. Kjo kontribuoi që njerëzit të kuptojnë rëndësinë dhe rolin e Agjencisë Hallall të Serbisë, e cila i pengoi prodhuesit të vazhdojnë këtë praktikë të keqe prodhuese, si të produkteve ushqimore, kozmetike dhe farmaceutike.

 

Mustafa Jusufspahić, Myftiu i Beogradit, kryeimami ushtarak i ushtrisë serbe