Monthly Archives: април 2022

Интеркултурен хор „Понтанима“

Слободан Шоја, историчар и дипломат, зборува за музиката која ги спојува и поврзува различностите. https://www.youtube.com/watch?v=4XtGfgJN9Dc

2022-04-26T21:11:39+00:00април 26th, 2022|video mk|0 Comments

Со култура против поделеност

Поетесата Нора Прекази организира бројни настани во Косовска Митровица со цел заживување на културниот живот на овој поделен град. https://www.youtube.com/watch?v=QxZoUZhpkE4

2022-04-26T21:11:15+00:00април 26th, 2022|video mk|0 Comments

Обединети можеме повеќе

Европската унија помогна во формирањето синдикални организации во повеќе комунални претпријатија во Црна Гора, како дел од проектот за зајакнување на ромскиот активизам – „Обединети можеме повеќе“. https://www.youtube.com/watch?v=cmxmLECZYDk  

2022-04-26T21:10:47+00:00април 26th, 2022|video mk|0 Comments

Кампања против сексуално насилство

ТВ-презентерката Јонида Шеху се приклучи на кампањата против сексуалното насилство што ја спроведува УНДП Албанија во партнерство со Министерството за здравство и социјална заштита. https://www.youtube.com/watch?v=KL0zFTuzmxM

2022-04-26T21:09:37+00:00април 26th, 2022|video mk|0 Comments

Визуелна писменост и линеарна перспектива

Како да разговарате со учениците за линеарната перспектива и визуелната писменост, во видеото на Школата за новинарство во Нови Сад. https://www.youtube.com/watch?v=cLBUT-XBfPM

2022-04-26T21:08:59+00:00април 26th, 2022|video mk|0 Comments

Простување од репрезентацијата за ракометарите Миркуловски и Стоилов

Со пласман на Светското првенство во ракомет, познатите македонски играчи Миркуловски и Стоилов се простуваат од дресовите со државниот грб. https://www.youtube.com/watch?v=urm2El6MG8I  

2022-04-26T21:08:30+00:00април 26th, 2022|video mk|0 Comments

Драган Комадина, Мостар: Homo Mostariensis

Велат дека хомо сапиенсот е единствениот животински вид кој може да замисли нешта што не постојат. Мостарската верзија на хомо сапиенс преку една театарска соработка покажа дека не само што е имагинативна, туку дека може да биде и достоинствен патоказ и алтернатива за сеприсутниот државно-политички бордел. Драган Комадина Кога пред

2022-04-26T21:08:04+00:00април 26th, 2022|хроника на околината|0 Comments

Слаѓана Кавариќ Мандиќ, Подгорица: Млади, убави и чистокрвни

Сите заедници се затвораат во своите рамки, не сфаќајќи притоа дека верските и националните разлики не се причина за проблемите и конфликтите, причина е ограничената свест во рамките на токму таа заедница. Слаѓана Кавариќ Мандиќ Ако го следиме трендот на пораст на бројот на млади со високо образование, може да

2022-04-26T21:07:36+00:00април 26th, 2022|хроника на околината|0 Comments

Арјана Мучај, Тирана: Толеранцијата на општеството се гледа во почитта кон малцинствата

Етничките малцинства денеска се сила која придонесува во албанското општество за консолидација на демократијата во земјата. Арјана Мучај Од антрополошка гледна точка, Албанците имаат медитерански особености. Според нашите информации, границите поставени во 1913 година не се променети до ден-денес. Според статистичките податоци низ годините, во 1923 година населението било 804

2022-04-26T21:07:13+00:00април 26th, 2022|хроника на околината|0 Comments

Ана Чупеска, Скопје: Интеркултурализмот како одговор на етно-корпоративизмот

Во Северна Македонија нормативно е воспоставен мултикултурно-акомодативен модел од нетериторијален тип, за да се избегне етно-федерализација на земјата. Д-р Ана Чупеска Мултикултурализмот е општествен факт, а не посакувана или помалку посакувана политичка дестинација. Имено, не постојат земји во светот чии општества се културно хомогени, но постојат држави кои се стремат

2022-04-26T21:06:49+00:00април 26th, 2022|хроника на околината|0 Comments
Go to Top