Видео на невладината организација „Hope Albania“ чија цел е подобрување на здравјето на Албанците преку образование и промоција на здравјето и насочување на различните возрасни групи кон здрав начин на живот.