Историчарот Јован Алексиќ од Северна Митровица зборува за тоа како се ширел култот на личноста со поддршка на државните институции.