Ѓорѓе Латиновиќ е дипломат, поранешен амбасадор на БиХ во Црна Гора, политички аналитичар, но и автор на неколку книги сатира. Во видеото зборува за темите на неговите афоризми што ги наоѓа во секојдневниот живот во Босна и Херцеговина.