Како е да се биде родител на припадник на ЛГБТ популацијата во македонското општество, зошто е потребно да се воведе сексуално образование во училиштата и како, беа темите на емисијата CLICKPLUS на новинарот и координатор на „Опкружување“ за Северна Македонија, Борјан Јовановски.