И покрај изградбата на нов објект со пристап до спортски терени, фискултурна сала и уреден двор, штитениците во Волковија, во Северна Македонија, сè уште се лишени од основно образование.