Небојша Реџиќ, основач на организацијата „Чувари на Шара“, меѓу другото зборува за конкурсот за карикатура „Мини хидроцентрали – макси уништување“, организиран како дел од кампањата за подигнување на свеста за важноста на зачувување на природната средина.