Игор Маџов, програмски директор на мрежата „Стартап Македонија“, зборува за зајакнување на капацитетот на локалните претприемачи во Северна Македонија во околностите на пандемија.