Да се ​​оспособат студентите од неразвиените области да преземат поактивна улога во застапувањето за придобивките од преминот кон производство на обновлива енергија за намалување на емисиите на стакленички гасови (ГХГ) е целта на проектот што го спроведува Европското движење во Србија со поддршка на Европскиот фонд за Западен Балкан. Резултатите од проектот беа презентирани на зум-конференција.