Ратко Озоровиќ е познат босански филмски, телевизиски и театарски режисер, како и литературна фигура. Создава уметност веќе преку 50 години: пет книги, два филма, стотици документарни филмови и телевизиски емисии. Зборува за нашите времиња на цензура, битката меѓу сатирата и хуморот, афоризмите кои се обистиниле, и неговиот живот меѓу поезијата, сатирата и филмот…