Ранко Маврак, долгогодишен вработен во Радио Сараево и дописник и уредник во агенцијата ХИНА, зборува за проблемите околу набавката на вакцини како последица на политиката и на децентрализацијата во Босна и Херцеговина.