Како дел од иницијативата „Дајте им моќ на младите, спречете го насилството!“, група средношколци од Тирана снимија видеозапис со кој го насочуваат вниманието кон вредности како што се почит, емпатија, како и важноста да се одговори на која било форма на насилство, вклучително и родово заснованото насилство.