Бен Андони е долгогодишен новинар и преведувач, кој го дава својот придонес во помирувањето на двата народа со преведување на бројни српски писатели на албански јазик.