Видео на УНДП Албанија кое промовира прифаќање на различностите и поголеми права за ЛГБТ лицата на работното место.