Дали бројните медиуми во Косово доволно ги информираат граѓаните за настаните во регионот и дали регионот, кога станува збор за Косово, некогаш бил заинтересиран за нешто друго освен за политика и инциденти, вели Гзим Баџаку, новинар и публицист.