Латифа Шинковска, пратеник во Собранието на Република Северна Македонија, зборува за положбата на Ромите во земјата, за предизвиците, плановите и последиците од епидемијата КОВИД-19 врз нивната заедница.