Администрацијата на главниот град на Црна Гора, преку конкурси за неповратна поддршка, им помогна на претприемачите да развијат нови бизнис идеи или да ги подобрат постоечките, сѐ со цел да се зачува и оживее Стара Варош, историското јадро на Подгорица.