Еден од начините за развој на социјалното претприемништво е користењето на имотот конфискуван од организираниот криминал. Видеото е еден таков пример.