Петар Алвировиќ, член на музичката група „Апсолутно романтично“, зборува за своето лично искуство и соработка со Ѓорѓе Балашевиќ на плочата „Као рани мраз“, како и за нивната заедничка турнеја „Од Опово до Боѓани“ по селата во Војводина.