Новосадската школа за новинарство создаде серија анимации со кои им ги доближуваат на учениците основите на медиумската писменост.