Новинарите Лорин Кадиу и Арбер Хитај зборуваат за важноста на проектот „Опкружување“ за развојот и подобрувањето на комуникацијата во регионот.