Во емисијата на тема безбедност на Балканот, од 2018 година, зборува Енвер Казаз, професор на Филозофскиот факултет во Сараево. Линк до целата емисија: https://www.youtube.com/watch?v=gAMd4w_PUKY&t=2591