Црногорската планина Сињајевина е најголемото пасиште на Балканот, оградена со величествениот кањон на реката Тара и со Забојското езеро. Одлуката на Министерството за одбрана да ја претвори Сињајевина во полигон за воени вежби наиде на голем отпор од локалното население и од екологистите. Во таа акција за одбрана на природата особено се истакна Милева Гара Јовановиќ, мештанка која стана симбол на одбраната на Сињајевина.