Мујо Фафулиќ, претседател на Одборот за Роми од четири кантони во Федерацијата БиХ и извршен директор на Центарот за поддршка на Ромите „Ромалена“, зборува за причините за невклучување на Ромите во сите форми на општествено дејствување.