Како руинираниот простор наследен од комунистичкииот период стана место за собирање на младите од предградието на Тирана, зборуваат млади волонтери и истакнуваат дека ваков модел веќе се применува и на Косово и во Северна Македонија.