Никшиќаните Радоје Мијушковиќ, Владан Драгичевиќ и Иван Радојчиќ кои растеле со стиховите на Балашевиќ, зборуваат за големиот уметник и за единствениот културен простор кој е, како што велат – неуништлив.