Боро Контиќ, новинар и колумнист, зборува за културата на дијалог во Босна и Херцеговина и за неможноста на надминување на разликите со цел постигнување на компромис.