Телефонската линија Никшиќ СОС за жени жртви на семејно насилство е активна повеќе од 20 години. Од март минатата година и појавата на Ковид-19 во Црна Гора, имале 2.012 жени кои бараат помош, што претставува раст од 18%. Извршниот координатор на оваа организација, Наташа Меџедовиќ Пиштало, зборува за семејното и за сексуалното насилство.