Мила Царовска, министерка за образование на Северна Македонија, зборува за потребата од воведување дигитални процеси во образованието со цел да се постигне економски развој во регионот.