Во прилогот зборуваат новинари и сниматели од Северна Македонија кои биле физички нападнати во текот на извршувањето на нивните работни задачи.