Видео од Министерството за здравје на Албанија во кое се промовира вакцинирањето на граѓаните против вирусот Ковид-19.