Дипломираниот агроекономист Милан Николиќ зборува за своето искуство по повод студирањето во Унгарија во време на пандемија, како и за минувањето граница, потрагата по работа и процедурата за добивање на дозвола за престој.