По повод Меѓународниот ден на видливост на трансродните лица, Али Хуремовиќ и Бојана Куклиќ од Босна и Херцеговина разговараат за нивните искуства, предизвиците на транзицијата и важноста на родителската поддршка на тој пат.