Кристина Михаиловиќ, претседател на Здружението на родители, зборува за образованието за време на пандемијата од позиција на родител на четири деца кои се ученици во основно и во средно училиште.