Црна Гора од прогласувањето на независноста имаше имиџ на држава со добри меѓусоседски односи. Меѓутоа, во последните неколку години ситуацијата се менува, и во Црна Гора и во регионот.