ТВ-презентерката Јонида Шеху се приклучи на кампањата против сексуалното насилство што ја спроведува УНДП Албанија во партнерство со Министерството за здравство и социјална заштита.