Видеото е резултат на истражувањата на Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP), чии програмски активности се насочени кон зајакнување на жените и нивно полно учество во сите сфери на животот, вклучувајќи и учество во процесот на донесување на одлуки.