Ифет Ферагет, адвокат, специјалист за кривично право, вели дека повеќегодишното застапување на оштетените семејства во случаите на убиствата на Џенан Мемиќ во Сараево и на Давид Драгичевиќ во Бања Лука го довело до сознание дека не постои можност за ефикасна борба со обвинителите кои се длабоко корумпирани и инволвирани во незаконски активности.