Слободан Шоја, историчар и дипломат, зборува за музиката која ги спојува и поврзува различностите.