Изложбата за финансиската и банкарска историја на Албанија ја реализираше економскиот новинар Крешник Кучај во една од најатрактивните средини во Тирана, наречена „Тирански замок“.