Зоран Ристиќ зборува за насмевките и за важноста на смеата. Пред 17 години тој го основа детскиот театар „Гето“ во Косово, за да ја врати насмевката на лицата на најмладите.