Косовскиот професор по туризам и угостителство, Зеке Чеку, кој силно и професионално го поддржува развојот на туризмот на Косово и на регионално ниво, зборува за кризата во овој сектор за време на пандемијата.