Минатата година во Црна Гора беше донесен Законот за животно партнерство на лица од ист пол. Имплементацијата на законот треба да започне на 1 јули, но, очигледно, тој рок ќе се продолжи. Џон Барак, активист и борец за човекови права, извршен директор на невладината организација ЛГБТ Форум Прогрес, зборува на оваа тема за „Опкружување“.