Исак Скендери, директор на невладината организација Глас на Ромите, Ашкалите и Египќаните, зборува за нивниот живот на маргините на општеството.