Исмете Ушина, пензионерка, зборува за потребата од унапредување на положбата на жените во партиципативното буџетирање во Албанија.