Газменд Кељменди, сопственик на туристичката агенција „Рагуса“, ​​полага големи надежи во летната сезона оваа година.