Потпретседателот на Европското движење во Србија, Владимир Меџак, зборува за недоволното присуство на Европската унија во електронските медиуми со национална фреквенција во Србија.